Innehåll

FÖR BARN I ÅLDERN 3-6 ÅR

Materialet för daghem är uppbyggt kring olika teman och en helhet innehåller förutom låtar även ramsor, lekar, pysselidéer och tips. Det digitala materialet hittar du på dunk.laromedel.fi. Fyll i formuläret här om för att få inlogg till materialet.

Följande helheter är nu lanserade:

- Rymden
- Vintern
- Havet

FÖR BARN I ÅLDERN 6-8 ÅR

Materialet för lägre skolklasser är uppbyggt kring låtar, både nyskrivna och kända klassiker. Låtarna kan användas ämnesöverskridande och i övrig undervisning, och innehåller teman som alfabetet, matematik, vänskap och planeter.

Vi uppdaterar här när det digitala materialet är lanserat.

tonboxar.png
tonror.png