top of page

Innehåll

FÖR BARN I ÅLDERN 3-6 ÅR

Materialet för daghem är uppbyggt kring olika teman och en helhet innehåller förutom låtar även ramsor, lekar, och tips. I materialet presenteras olika arbetssätt inom musikleken, som hjälper dig att ha varierande musikstunder med barnen. Det digitala materialet hittar du här.

Följande helheter är nu lanserade:

- Hösten
- Rymden
- Vintern
- Havet
- Våren
- Trafik
- Cirkus

FÖR BARN I ÅLDERN 6-8 ÅR

Materialet för lägre skolklasser är uppbyggt kring låtar, både nyskrivna och kända klassiker. Låtarna kan användas ämnesöverskridande och i övrig undervisning, och innehåller teman som alfabetet, matematik, vänskap och planeter.

Låtar:
- Vi är kompisar
- ABCD
- Trollens dans
- Klangen
- Årets alla månader

tonboxar.png
tonror.png
bottom of page