top of page

OM KLANGLÅDAN

Är du redo för en färgglad musikresa med trollen Durre, Molly och Poco? Trollen är maskotar för Klanglådan - en musiklåda med instrument, låtar, inspelningar, lekar och handledning som riktar sig till daghem, förskolor och lägre skolklasser.

Trumma.png
maracas.png

I KORTHET
Med Klanglådan vill vi ge nya metoder och inspiration till pedagoger genom att erbjuda ett lättillgängligt men omfångsrikt musikmaterial, som kan användas oavsett egen musikkunskap.

Bakom projektet står DUNK, och syftet med projektet är att förbättra barnens tillgång till sång och musik i tidig ålder, oavsett den egna pedagogens musikaliska kunnande, och på så sätt  bidra till en mera jämnlik musikundervisning.

VAD?

Klanglådan består av:

  • en fysisk låda med instrument och rekvisita

  • pdf-handledning med illustrationer

  • inspelningar


Du kan välja att bara använda det digitala materialet, eller även låna den fysiska instrumentlådan till ditt daghem eller skola för en månad. Det är gratis både att använda det digitala materialet och att låna den fysiska lådan.

För att använda sig av materialet behöver pedagogerna ingen tidigare musikkunskap eller kunna läsa noter. Många av låtarna i Klanglådan är nyskrivna finlandssvenska låtar, men här finns även gamla barnklassiker - allt för att det ska vara så lätt som möjligt för pedagogen att ta till sig materialet.

FÖR VEM?

Materialet är gjort för två olika åldersgrupper: för daghem (3-6 år) och för lägre skolklasser (6-8 år).

bottom of page